slogan

Zaangażuj się w kampanię prezydencką już dziś!

Zgłoś się do koordynatora kampanii w Twojej okolicy.
Nowy porządek

Tezy konstytucyjne [pobierz pdf]

Zapoznaj się z autorskim wyborem postulatów będących owocem namysłu polskich patriotów skupionych w Konfederacji. Prezentowane tezy konstytucyjne tworzą zarys wizji Nowego Porządku, który w drodze reformy ustrojowej może w Polsce ustanowić ideowa prawica.

Jak zaangażować się w kampanię?

Nie czekaj! Do wyborów prezydenckich pozostało tylko:

  • 00dni

Przekonuj do poparcia w wyborach Krzysztofa Bosaka

Opowiedz o jego kandydaturze rodzinie, znajomym, przyjaciołom.

Zadzwoń lub napisz do koordynatora w Twojej okolicy.

Wesprzyj kampanię prezydencką Krzysztofa Bosaka!

Miej swój udział w organizacji najbardziej efektywnej kampanii prezydenckiej!

Liczymy na Twoje zaangażowanie organizacyjne i wsparcie finansowe.

WYKONAJ TRADYCYJNY PRZELEW

KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA

01-104 Warszawa, ul. Szulborska 8/40

Nr rachunku: 36 1020 1026 0000 1502 0429 1027

Tytułem: Darowizna, jestem obywatelem polskim, mieszkam w Polsce

  • Wpłaty mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski i mogą być dokonywane jedynie PRZELEWEM.

Na co przeznaczymy Twoje wpłaty?

10 zł

160 ulotek

20 zł

100 plakatów

50 zł

2 banery

100 zł

320 km trasy wyborczej

Program

Niepodległość i suwerenność są w dzisiejszych czasach wartościami, których trzeba bronić na wielu polach. Jesteśmy poddawani presji, aby kolejne kompetencje państwa polskiego oddawać Unii Europejskiej. Mocarstwa takie jak Stany Zjednoczone, Niemcy czy Rosja usiłują wymuszać na Polsce i innych państwach korzystne dla siebie decyzje polityczne. Naszą suwerenność ekonomiczną ograniczają potężne międzynarodowe korporacje, które unikają płacenia w Polsce podatków i usiłują narzucać rządom własne reguły.

Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej chcę przede wszystkim wykonywać odpowiedzialne zadanie strażnika polskiej niepodległości i suwerenności. Będę asertywnie bronił interesu narodowego i gospodarczego Polski na forum międzynarodowym. Powstrzymam słabych, pozbawionych kręgosłupa moralnego polityków z układu okrągłostołowego (PiS-PO-Lewica-PSL) w ich dążeniu do rozmontowania polskiej państwowości.

Wolność gospodarcza jest drogą do tego, by Polacy byli aktywnymi i zamożnymi ludźmi, a Polska silnym i bogatym krajem. Ważnym celem mojej prezydentury będzie uwolnienie drzemiącego w Polakach potencjału, obecnie duszonego podatkami i biurokracją.

Moją pierwszą deklaracją jako kandydata na Prezydenta było zobowiązanie do niepodnoszenia i nienakładania na Polaków żadnych nowych podatków. Zobowiązuję się także do podniesienia kwoty wolnej od podatku, aby więcej pieniędzy zostawało w portfelach pracowników. Ograniczę samowolę urzędników i zadbam o usunięcie z prawa absurdów, które dzisiaj utrudniają przedsiębiorcom rozwijanie swoich firm.

Na arenie międzynarodowej bezpieczeństwo państwa znaczy tylko tyle, ile znaczą jego siły zbrojne. Polska przeznacza obecnie na obronność niewiele mniej pieniędzy niż na przykład Iran czy Izrael, a nasze Siły Zbrojne znajdują się mimo to w opłakanym stanie. Ogromne pieniądze są marnotrawione na zbędne, pokazowe wydatki i nieudane projekty.

Jako głowa państwa nie zapomnę o niesłychanie ważnym zadaniu zwierzchnika Sił Zbrojnych. Będę dążył do tego, by zmodernizować polską armię i przywrócić jej zasłużony prestiż. Nie pozwolę na to, by nasi żołnierze byli narzędziem w rękach obcych mocarstw. Jedynym zadaniem polskich Sił Zbrojnych ma być obrona terytorium Polski i jej mieszkańców.

System ochrony zdrowia stoi przed ogromnymi wyzwaniami. Niedofinansowanie, fatalna organizacja i braki kadrowe to problemy, które przy braku reform będą się tylko pogłębiać w miarę starzenia się społeczeństwa. Jako głowa państwa będę dążył do wypracowania narodowego programu reformy systemu ochrony zdrowia, ponad partyjnymi podziałami i przy udziale ekspertów.

Niezbędne do poprawy sytuacji w ochronie zdrowia jest także upowszechnienie wśród Polaków rzetelnej wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki, dietetyki oraz zdrowego trybu życia. Będę inicjował działania zmierzające do tego, by Polacy nie tylko mieli lepszy dostęp do lekarzy, ale też aby rzadziej potrzebowali pomocy lekarskiej.

Polska jest jednym z ostatnich bastionów zdrowego rozsądku i chrześcijańskich wartości. Europejska lewica od wielu lat toczy wojnę cywilizacyjną przeciwko tradycyjnej, konserwatywnej rodzinie i przeciwko wspólnocie narodowej. Ich bronią jest demoralizowanie dzieci, wprowadzanie terroru politycznej poprawności i atakowanie Kościoła. Tymczasem obecny rząd i prezydent – mimo że przedstawiają się jako katolicy i konserwatyści – nie robią nic.

Od wielu lat jako narodowiec i konserwatysta działam w obronie tradycyjnych wartości. Jako Prezydent doprowadzę do pełnej ochrony życia nienarodzonego, powstrzymania nachalnej propagandy LGBT i ochronienia dzieci przed samozwańczymi seksedukatorami.

Ochrona polskiej przyrody, ziemi i zasobów naturalnych to wielki obowiązek, jaki mamy wobec przyszłych pokoleń Polaków. Nie wolno nam ugiąć się ani przed zagranicznymi grupami interesu, które chciałyby zniszczyć polskie lasy i wyeksploatować zasoby, ani przed terrorem lewicowych organizacji ekologicznych, które próbują zabronić nam korzystania z istniejących zasobów naturalnych i doprowadzić w ten sposób do upadku polskiej gospodarki.

Jako Prezydent zadbam o to, by środowisko było należycie chronione. Będę bronił publicznej własności lasów i zainicjuję działania dążące do zwiększenia wskaźnika zalesienia Polski. Podejmę walkę z zanieczyszczeniem powietrza w naszych miastach i będę dążył do zakazania sprowadzania do Polski odpadów z zagranicy.

Od kilku lat polska polityka kręci się wokół tematu zastępczego służącego odwróceniu uwagi Polaków od dużo istotniejszych spraw, czyli wokół kryzysu w sądownictwie. Aby przywrócić normalność w naszym kraju, konieczne jest rozładowanie emocji towarzyszących temu sporowi.

Jako Prezydent będę patronował wypracowaniu ponad podziałami reformy sądownictwa, która zlikwiduje patologie systemu, przyspieszy postępowania sądowe i przywróci autorytet głównym instytucjom sądowym.

Jednym z głównych współczesnych zagrożeń, z jakimi musi zmierzyć się Polska, jest kampania nienawiści zmierzająca do przypisania Polakom współodpowiedzialności za Holokaust. Celem jest wyegzekwowanie od Polski gigantycznych roszczeń żydowskich, liczonych w dziesiątkach miliardów dolarów.

Zobowiązuję się, że będę bronił polskiego majątku narodowego przed rabunkiem. Będę także liderem działań zmierzających do poprawy naszego wizerunku na świecie i wymierzenia sprawiedliwości tym, którzy Polskę oczerniają.

Koordynatorzy

Skontaktuj się z koordynatorem w Twojej okolicy. Przekaże Ci on wszystkie informacje niezbędne do zaangażowania się w kampanię Krzysztofa Bosaka!

Okręg wyborczy nr 1 - Legnica Okręg wyborczy nr 2 - Wałbrzych Okręg wyborczy nr 3 - Wrocław Okręg wyborczy nr 4 - Bydgoszcz Okręg wyborczy nr 5 - Toruń Okręg wyborczy nr 6 - Lublin Okręg wyborczy nr 7 - Chełm Okręg wyborczy nr 8 - Zielona Góra Okręg wyborczy nr 9 - Łódź Okręg wyborczy nr 10 - Piotrków Trybunalski Okręg wyborczy nr 11 - Sieradz Okręg wyborczy nr 12 - Chrzanów Okręg wyborczy nr 13 - Kraków Okręg wyborczy nr 14 - Nowy Sącz Okręg wyborczy nr 15 - Tarnów Okręg wyborczy nr 16 - Płock Okręg wyborczy nr 17 - Radom Okręg wyborczy nr 18 - Siedlce Okręg wyborczy nr 19 - Warszawa I Okręg wyborczy nr 20 - Warszawa II Okręg wyborczy nr 21 - Opole Okręg wyborczy nr 22 - Krosno Okręg wyborczy nr 23 - Rzeszów Okręg wyborczy nr 24 - Białystok Okręg wyborczy nr 25 - Gdańsk Okręg wyborczy nr 26 - Gdynia Okręg wyborczy nr 27 - Bielsko-Biała Okręg wyborczy nr 28 - Częstochowa Okręg wyborczy nr 29 - Gliwice Okręg wyborczy nr 30 - Rybnik Okręg wyborczy nr 31 - Katowice Okręg wyborczy nr 32 - Sosnowiec Okręg wyborczy nr 33 - Kielce Okręg wyborczy nr 34 - Elbląg Okręg wyborczy nr 35 - Olsztyn Okręg wyborczy nr 36 - Kalisz Okręg wyborczy nr 37 - Konin Okręg wyborczy nr 38 - Piła Okręg wyborczy nr 39 - Poznań Okręg wyborczy nr 40 - Koszalin Okręg wyborczy nr 41 - Szczecin

Okręg wyborczy nr 1 - Legnica

Jarosław Hoszowski
Tel.: 501 576 845
Email: jhman@wp.pl

Paweł Majewicz
Tel.: 605 822 832
Email: pawel.majewicz@wolnosc.pl

Okręg wyborczy nr 2 - Wałbrzych

Karol Michalik
Tel.: 512 675 227
Email: karolrobertm@gmail.com

Mariusz Szmigiel
Tel.: 606 272 647
Email: mszmigiel1@gmail.com

Okręg wyborczy nr 3 - Wrocław

Paweł Luto
Tel.: 883 585 950
Email: p.luto@wp.pl

Sebastian Słomski
Tel.: 799 770 790
Email: sebastian.slomski@gmail.com

Łukasz Późniak
Tel.: 508 774 653
Email: lukasz.pozniak@op.pl

Okręg wyborczy nr 4 - Bydgoszcz

Joanna Geisler-Grygrowicz
Tel.: 692 229 365
Email: joanna.geisler@interia.pl

Krystyna Jarocka
Tel.: 604 565 697
Email: aurigena@wp.pl

Marek Stankiewicz
Tel.: 604 709 123
Email: marek.stankiewicz25@gmail.com

Okręg wyborczy nr 5 - Toruń

Juliusz Hoffman
Tel.: 571 303 834
Email: hoffmanj@interia.pl

Maciej Stanisławski
Tel.: 667 545 999
Email: maciejstanislawski@wp.pl

Jakub Dziadosz
Tel.: 797 273 967
Email: j.dziadosz.j@gmail.com

Okręg wyborczy nr 6 - Lublin

Rafał Mekler
Tel.: 693 317 414
Email: mekler@onet.pl

Bogusław Domański
Tel.: 506 131 217
Email: domanski@krautex.pl

Rafał Kulicki
Tel.: 665 666 765
Email: rafalkulicki@wp.pl

Okręg wyborczy nr 7 - Chełm

Krzysztof Kamiński
Tel.: 501 486 296
Email: krzysiekkaminskibp@wp.pl

Wiktor Kasprzak
Tel.: 508 803 872
Email: wolnosc.chelm@o2.pl

Okręg wyborczy nr 8 - Zielona Góra

Krystian Pacholik
Tel.: 661 100 743
Email: krystian.pacholik@gmail.com

Jan Kotwicki
Tel.: 609 625 230‬
Email: jankotwicki@wp.pl

Tomasz Bratkowski
Tel.: 794 006 008
Email: tomasz.bratkowski44@gmail.com

Okręg wyborczy nr 9 - Łódź

Adrian Antoniak
Tel.: 667 556 374
Email: aa4647@interia.pl

Andrzej Potapczyk
Tel.: 661 550 110
Email: andrzejpotapczyk@gmail.com

Tomasz Grabarczyk
Tel.: 518 173 217
Email: tomasz.grabarczyk@wolnosc.pl

Okręg wyborczy nr 10 - Piotrków Trybunalski

Andrzej Fąk
Tel.: 784 484 198
Email: fkandrzej@gmail.com

Piotr Korzeniowski
Tel.:696 040 650
Email: piotr_korzeniowski@poczta.fm

Patryk Marjan
Tel.: 510 797 166
Email: Patrykmarjan@gmail.com

Adrian Sęk
Tel.: 500 656 534
Email: adriansek1833@gmail.com

Okręg wyborczy nr 11 - Sieradz

Michał Gogulski
Tel.: 514 732 608
Email: gogulewski@gmail.com

Łukasz Owczarek
Tel.: 605 469 007
Email: owczarek3@vp.pl

Waldemar Utecht
Tel.: 509 409 909
Email: waldemar.utecht@wolnosc.pl

Okręg wyborczy nr 12 - Chrzanów

Tomasz Mreńca
Tel.: 576 843 139
Email: 14tomek10@wp.pl

Jerzy Curzydło
Tel.: 576 843 139
Email: jerzycurzydlo@gmail.com

Wiesław Dobek
Tel.: 698 410 411
Email: wieslaw.dobek.korona@gmail.com

Emil Krawczyk
Tel.: 506 431 985
Email: emil.krawczyk@wolnosc.pl

Okręg wyborczy nr 13 - Kraków

Gabriela Masztafiak
Tel.: 537 018 824
Email: g.masztafiak@gmail.com

Tadeusz Adamczyk
Tel.: 501 402 637
Email: tadeuszadk@gmail.com

Grzegorz Zając
Tel.: 795 280 199
Email: g_zajac@outlook.com

Grzegorz Bator
Tel.: 533 560 744
Email: grbator@gmail.com

Okręg wyborczy nr 14 - Nowy Sącz

Wojciech Jaskółka
Tel.: 660 267 241
Email: semtobit@gmail.com

Krystian Lachner
Tel.: 518 952 089
Email: krystian8705@vp.pl

Sylwester Matusik
Tel.: 506 297 586
Email: sylwester.matusik@gmail.com

Michał Pietruch
Tel.: 792 803 144
Email: michal.pietruch@gmail.com

Okręg wyborczy nr 15 - Tarnów

Konrad Wójcikiewicz
Tel.: 693 423 900
Email: konrad.wojcikiewicz@gmail.com

Mariusz Dulęba
Tel.: 501 041 162
Email: mduleba1@gmail.com

Janusz Leśniak
Tel.: 604 966 886
Email: okreg15tarnow@konfederacjakoronypolskiej.pl

Radosław Macoń
Tel.: 666 136 222
Email: radoslaw.macon@wolnosc.pl

Okręg wyborczy nr 16 - Płock

Tomasz Stelmach
Tel.: 784 986 890
Email: stelmach_rat@op.pl

Adam Matyszewski
Tel.: 501 424 110
Email: adam.matyszewski@o2.pl

Paweł Wyrzykowski
Tel.: 694 015 653
Email: paulusw91@gmail.com

Okręg wyborczy nr 17 - Radom

Mateusz Konopski
Tel.: 510 523 916
Email: mateuszkonopski@gmail.com

Rafał Foryś
Tel.: 793 002 835
Email: okreg17radom@konfederacjakoronypolskiej.pl

Dawid Nowak
Tel.: 662 225 629
Email: korwin@dnowak.pl

Okręg wyborczy nr 18 - Siedlce

Krzysztof Mulawa
Tel.: 510 017 424
Email: krzysiekmulawa@gmail.com

Adam Skup
Tel.: 577 616 618
Email: adam.skup10@gmail.com

Paweł Wyrzykowski
Tel.: 694 015 653
Email: paulusw91@gmail.com

Okręg wyborczy nr 19 - Warszawa I

Mariusz Krogulski
Tel.: 662 216 670
Email: mariokro@o2.pl

Jakub Rumiński
Tel.: 660 676 503
Email: jruminski.korona@gmail.com

Wiktor Jaźwicki
Tel.: 604 800 211
Email: wiktor.jazwicki@wolnosc.pl

Okręg wyborczy nr 20 - Warszawa II

Michał Nieznański
Tel.: 519 115 095
Email: michal.nieznanski@gmail.com

Bogdan Chmielecki
Tel.: 601 913 481
Email: euz696@gmail.com

Wojciech Kossakowski
Tel.: 601 633 573
Email: wojciech.kossakowski@wolnosc.pl

Okręg wyborczy nr 21 - Opole

Daniel Szkarupski
Tel.: 788 928 791
Email: daniel.szkarupski@gmail.com

Łukasz Fomicz
Tel.: 889 198 596
Email: lfomicz@gmail.com

Longin Bartnik
Tel.: 691 506 430
Email: login.bartnik@wolnosc.pl

Okręg wyborczy nr 22 - Krosno

Piotr Pomykała
Tel.: 884 136 865
Email: piotrpomykala90@gmail.com

Jerzy Duda
Tel.: 605 682 499
Email: jerzy@form-art.pl

Hubert Wolski
Tel.: 692 160 519
Email: hubertw@interia.pl

Okręg wyborczy nr 23 - Rzeszów

Piotr Pomykała
Tel.: 884 136 865
Email: piotrpomykala90@gmail.com

Miłosz Platowski
Tel.: 601 944 982
Email: milosz.platowski@gmail.com

Damian Bańka
Tel.: 881 577 525
Email: damian.banka@wolnosc.pl

Okręg wyborczy nr 24 - Białystok

Paweł Prokopowicz
Tel.: 509 946 250
Email: biuro@luminar.pl

Barbara Majewska
Tel.: 691 610 900
Email: basiama@poczta.onet.pl

Karol Kiciński
Tel.: 604 069 752
Email: karol.kicinski@wolnosc.pl

Okręg wyborczy nr 25 - Gdańsk

Marcin Malicki
Tel.: 504 344 050
Email: malickimarcin1@wp.pl

Irena Cebeliński
Tel.: 798 067 200
Email: irena097@gmail.com

Adrian Stępkowski
Tel.: 661 560 166
Email: adrian.stepkowski@yandex.com

Okręg wyborczy nr 26 - Gdynia

Jarosław Gryń
Tel.: 785 040 232
Email: jaroslaw.gryn@gmail.com

Krzysztof Kozłowski
Tel.: 508 635 040
Email: kkozlowskiair@wp.pl

Artur Dziambor
Tel.: 606 702 701
Email: artur.dziambor@gmail.com

Okręg wyborczy nr 27 - Bielsko-Biała

Robert Grajny
Tel.: 664 003 389
Email: robert.grajny@gmail.com

Marcin Strzałkowski
Tel.: 601 707 380
Email: marcin.opnczaniec@gmail.com

Bronisław Foltyn
Tel.: 604 923 692
Email: biuro@bronislawfoltyn.pl

Okręg wyborczy nr 28 - Częstochowa

Krzysztof Pałka
Tel.: 509 938 576
Email: p.krzysztof@o2.pl

Włodzimierz Skalik
Tel.: 601 522 819
Email: w.skalik@osuchowa.org

Jakub Libera
Tel.: 664 744 188
Email: klibera98@gmail.com

Okręg wyborczy nr 29 - Gliwice

Cezary Milczyński
Tel.: 669 566 197
Email: cmilczyski07@gmail.com

Bartłomiej Truś
Tel.: 794 907 622
Email: bartlomiej.trus@wolnosc.pl

Okręg wyborczy nr 30 - Rybnik

Tadeusz Maron
Tel.: 506 206 841
Email: tmaron86@gmail.com

Roman Fritz
Tel.: 691 489 038
Email: roman.fritz@wp.pl

Konrad Makarewicz
Tel.: 603 584 708
Email: konrad.makarewicz@wolnosc.pl

Okręg wyborczy nr 31 - Katowice

Sandra Wojno
Tel.: 509 423 396
Email: sanwojno@gmail.com

Sławomir Czech
Tel.: 512 817 615
Email: s.czech@konfederacjakoronypolskiej.pl

Andrzej Majnusz
Tel.: 660 697 192
Email: andrzej.majnusz@gmail.com

Okręg wyborczy nr 32 - Sosnowiec

Jerzy Janoska
Tel.: 501 252 261
Email: jerzy.janoska@gmail.com

Artur Jakóbik
Tel.: 698 325 039
Email: okreg32sosnowiec@konfederacjakoronypolskiej.pl

Marcin Kolczyk
Tel.: 690 141 115
Email: marcin.kolczyk.slawkow@interia.pl

Okręg wyborczy nr 33 - Kielce

Łukasz Wilczyński
Tel.: 503 129 513
Email: fizjo.wil@gmail.com

Tomasz Chwałek
Tel.: 798 194 826
Email: tomaszchwalek.korona@gmail.com

Krzysztof Basiaga
Tel.: 605 451 996
Email: basiaga.krzysztof@gmail.com

Okręg wyborczy nr 34 - Elbląg

Piotr Lisiecki
Tel.: 696 061 939
Email: piotr.cezary.lisiecki@gmail.com

Jan Krysiak
Tel.: 604 918 325
Email: okreg34elblag@konfederacjakoronypolskiej.pl

Andrzej Wyrębek
Tel.: 606 793 890
Email: wyrebek6@wp.pl

Okręg wyborczy nr 35 - Olsztyn

Piotr Lisiecki
Tel.: 696 061 939
Email: piotr.cezary.lisiecki@gmail.com

Tomasz Owsianik
Tel.: 606 301 330
Email: t.owsianik@wp.pl

Konrad Sajkowski
Tel.: 889 293 363
Email: konrad0706@gmail.com

Okręg wyborczy nr 36 - Kalisz

Ireneusz Czech
Tel.: 694 452 474
Email: ireneusz.czech62@gmail.com

Piotr Kois
Tel.: 665 287 070
Email: piotr-kois@wp.pl

Andrzej Kuświk
Tel.: 604 418 509
Email: andrzej.kuswik@wolnosc.pl

Okręg wyborczy nr 37 - Konin

Michał Jurga
Tel.: 503 936 231
Email: michaljurga88@wp.pl

Agnieszka Arent-Marczewska
Tel.: 603 615 566
Email: arent.marczewska@interia.pl

Okręg wyborczy nr 38 - Piła

Wiesław Olędzki
Tel.: 781 132 901
Email: wiesio491@wp.pl

Marcin Wytrzyszczewski
Tel.: 602 593 408
Email: marcwytrz@poczta.onet.pl

Piotr Wawrzyniak
Tel.: 604 771 586
Email: piotr.wawrzyniak@wolnosc.pl

Okręg wyborczy nr 39 - Poznań

Joanna Oszmian
Tel.: 603 923 223
Email: oszmian.joanna@onet.pl

Paweł Mączka
Tel.: 507 676 415
Email: pawel.maczka@gmail.com

Jakub Mierzejewski
Tel.: 692 387 216
Email: jakub.mierzejewski@wolnosc.pl

Okręg wyborczy nr 40 - Koszalin

Mariusz Nagórski
Tel.: 512 353 223
Email: pojezierze11@o2.pl

Jarosław Nalepa
Tel.: 509 658 841
Email: luk33@vp.pl

Agata Radek
Tel.: 608 605 830
Email: agata.radek@wolnosc.pl

Okręg wyborczy nr 41 - Szczecin

Beata Kozłowska
Tel.: 570 640 110
Email: irbekopoczta@op.pl

Grzegorz Piątkowski
Tel.: 602 674 814
Email: rudy@home.pl

Dariusz Olech
Tel.: 690 414 887
Email: dariusz.olech@wolnosc.pl

  • Kontakt dla sympatyków przebywających za granicą
  • Robert Grajny
  • Tel.: 664 003 389
  • Email: robert.grajny@gmail.com
  • Jakub Grygowski
  • Tel.: +44 787 433 85 30
  • Email: jakub.grygowski@wolnosc.pl
  • Email: londyn@wolnosc.pl

Śledź na bieżąco kampanię #Bosak2020

Obserwuj nas także na Facebooku!

Zamknij menu