KOMITET WYBORCZY

KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA​

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego: Witold Sławomir Tumanowicz

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Radosław Piotr Wawer

Email: finansowy.pelnomocnik@gmail.com

Siedziba komitetu wyborczego: 01-104 Warszawa, ul. Szulborska 8/40

NIP: 527 292 12 83

Uchwała PKW

w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Bosaka

Rejestr wpłat

Rejestr wpłat

od osób fizycznych na rzecz Komitetu Wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę [PDF]

Rejestr kredytów

Brak wpisów w rejestrze kredytów.

Zamknij menu