Rejestr wpłat

Rejestr wpłat

od osób fizycznych na rzecz Komitetu Wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę [PDF]

Zamknij menu